Предварителна оценка

Този първи, но много съществен етап от процеса на работа цели намирането на най-доброто за Вашия бизнес решение и затова ние му отделяме специално внимание. Предварителната оценка включва:

  • обсъждане на Вашите нужди и идеите; поставяне на цели и рамка, както и залагане на очаквани резултати;
  • преглед, систематизиране на информацията и предоставяне на консултация относно всички налични към момента възможности за финансиране на конкретната проектна идея, както и относно ограниченията, поставени от финансиращата институция;
  • оценка на шансовете Вашата проектната идея да бъде класирана успешно на базата на известните параметри.

Изготвяне на проектно предложение

Този ключов етап изисква много внимание, прецизност, екипност и отговорност от всички участници и заинтересовани страни. Водещи за нас са качеството, ефективността и ефикасността както на процеса, така и на резултатите. Наше задължение е да Ви водим през този етап с нужната експертност, като фокусираме усилията, от една страна, върху оптимизиране на процеса по подготовка и подаване на проектното предложение, и от друга – гарантиране на неговата успешна реализация и устойчивост.

Консултиране и управление

Ние разбираме добре какви предизвикателства стоят пред подсигуряването на качествено управление на един проект, защото опитът ни в тази посока е огромен. Тук сме, за да Ви окажем подкрепа и съдействие на всеки етап от изпълнението на вече одобрения проект, както и да Ви насочваме компетентно и отговорно по пътя към постигане на заложените цели и резултати. Вашият успех е успех и за нас.