Създадена през 2012 г., компанията има вече над 10-годишна история на успешни партньорства и реализирани проектни идеи. Това е време, в което нашият, първоначално малък и сплотен екип, постепенно порасна и се разви.

Водени от нашите принципи в работата, до този момент имаме спечелени над 158 проекта на обща стойност 43 924 000 лв.

И въпреки че количественото измерение на свършената работа несъмнено е важно, водещи за нас остават удовлетворението от съвместната работа с нашите клиенти и партньори в годините, ентусиазма и отдадеността, с които изпълняваме нашите задачи, както и мотивацията да бъдем все по-добри в това, което правим, за да продължаваме да се развиваме и да градим заедно с Вас.