Как EPConsulting може да ви помогне?

Какво можем да постигнем заедно?

РЕШЕНИЯ ЗА БИЗНЕСА ОТ EPConsulting

ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА

Предварителната оценка е отправна точка за бъдещия успех на проекта.

Повече информация

ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Започваме заедно процес по създаване на стойностен проект ...

Повече информация

КОНСУЛТИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ

След одобряване на проекта Ви и сключване на договор за финансова помощ

Повече информация

0
Години на пазара
0
Брой спечелени проекти
0
Обща стойност на проектите

Внедряване на иновативна уеб базирана система за обучение по английски език

Повече за проекта

Подобряване на производствения капацитет в „Косев“ ЕООД

Повече за проекта

Развитие на управленския капацитет на „ЗГП“ ООД чрез ERP система

Повече за проекта