Защо EPConsulting?

 

EPConsulting е консултантска компания, която има огромен опит в изготвянето и управлението на инвестиционни проекти, финансирани със средства от ЕС. Устойчивостта и успеха на нашата компания се дължи на специфичния подход за управление на бизнес, основан на прилагането на ясни принципи както в ежедневната работа на екипа ни, така в отношенията с нашите клиенти.

Кои са водещите принципи в нашата работа?

Фокус върху детайлите

Нашето внимание е насочено дори и към най-дребните детайли и стъпки в процесите, свързани с изготвянето и управлението на проекти. Стриктното планиране на процесите, етапите и сроковете, както и прецизното управление на проектите, е това, което ни откроява от останалите.

Отговорност

Приемаме за наш дълг да спазим поетите пред Вас обещания и да изпълним отговорно и прозрачно задълженията си в целия процес на работа – от начало до край.

Гъвкавост

Ние вярваме, че гъвкавостта е ключов компонент на работния процес. Прилагането на този принцип в нашата работа позволява ефективно и ефикасно да реагираме на създали се ситуации. Предизвикателствата в нашата работа са чести и не ни плашат, а напротив – виждаме в тях единствено нови възможности съвместно да търсим и намираме най-подходящите решения за Вашия бизнес.

Високо ниво на експертност

Наш основен стремеж е да поддържаме високо ниво на знания и умения на нашите служители с цел, от една страна, непрекъснато повишаване на конкурентнособността на компанията и, от друга – предоставянето на възможно най-широк кръг от нови перспективи, идеи и решения на Вашия бизнес – всичко това в контекста на многото възможности, които европейските фондове и програми предлагат в България.

Качество на услугите и резултатите

Заставаме гордо зад качеството на постигнатото ниво на услугите, предоставяни от нашата компания през годините. Резултатите, които постигаме, са точни, надеждни и навременни. Политиката ни, свързана с поддържане на постоянна връзка с клиентите и предоставянето на адекватна и навременна помощ, гарантира високата култура на сътрудничество в работата с нас.

Ние знаем как да превърнем Вашите идеи в действия и резултати.