admin

/admin

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 14 blog entries.

1 август 2023 г.: Публикувана за обществено обсъждане е процедура „АДАПТИРАНА РАБОТНА СРЕДА“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“

Управляващият орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 публикува [...]

By |2023-08-12T06:44:59+00:00August 1st, 2023|Новини|0 Comments

28 юли 2023 г.: Процедура “Внедряване на иновации в предприятията” е публикувана за обществено обсъждане

Министерството на иновациите и растежа публикува за обществено обсъждане процедура [...]

By |2023-08-12T07:27:40+00:00July 28th, 2023|Новини|0 Comments

27 юли 2023 г: Стартира процедура “Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията”

Министерство на иновациите и растежа обяви процедура чрез подбор на [...]

By |2023-08-12T06:44:18+00:00July 27th, 2023|Новини|0 Comments

16 май 2023 г.: Обявена за обществено обсъждане е процедура „Разработване на иновации в предприятията“

Министерство на иновациите и растежа обяви за обществено обсъждане процедура [...]

By |2023-08-12T06:09:24+00:00May 25th, 2023|Новини|0 Comments

22 февруари 2023 г.: Приключи оценката на предложенията по процедура „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”

Министерство на иновациите и растежа публикува списък на предложените за [...]

By |2023-03-12T20:43:52+00:00February 22nd, 2023|Новини|0 Comments

14 февруари 2023 г.: Отворена за кандидатстване е процедура „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията”

Днес Министерство на иновациите и растежа обяви процедура чрез подбор [...]

By |2023-03-12T20:44:07+00:00February 14th, 2023|Новини|0 Comments

2 февруари 2023 г.: Обявена за обществено обсъждане е процедура „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията”

Министерство на иновациите и растежа обяви за обществено обсъждане процедура [...]

By |2023-03-12T20:43:38+00:00February 2nd, 2023|Новини|0 Comments

30 януари 2023 г.: Стартира набирането на проектни предложения по процедура „Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите“

Министерство на регионалното развитие и благоустройството обяви процедура „Подкрепа за [...]

By |2023-03-12T21:02:43+00:00January 30th, 2023|Новини|0 Comments

12 декември 2022: Обявена за обществено обсъждане е процедура за изграждане на нови ВЕИ до 1 MW в комбинация с батерии

Министерство на иновациите и растежа обяви за обществено обсъждане процедура [...]

By |2023-01-03T12:25:22+00:00December 12th, 2022|Новини|0 Comments

17 октомври 2022: Грантова схема за ИКТ и киберсигурност в МСП

Министерство на иновациите и растежа обяви и втората процедура за [...]

By |2023-01-03T12:25:51+00:00October 17th, 2022|Новини|0 Comments