admin

/admin

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 10 blog entries.

22 февруари 2023 г.: Приключи оценката на предложенията по процедура „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”

Министерство на иновациите и растежа публикува списък на предложените за [...]

By |2023-03-12T20:43:52+00:00February 22nd, 2023|Новини|0 Comments

14 февруари 2023 г.: Отворена за кандидатстване е процедура „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията”

Днес Министерство на иновациите и растежа обяви процедура чрез подбор [...]

By |2023-03-12T20:44:07+00:00February 14th, 2023|Новини|0 Comments

2 февруари 2023 г.: Обявена за обществено обсъждане е процедура „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията”

Министерство на иновациите и растежа обяви за обществено обсъждане процедура [...]

By |2023-03-12T20:43:38+00:00February 2nd, 2023|Новини|0 Comments

30 януари 2023 г.: Стартира набирането на проектни предложения по процедура „Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите“

Министерство на регионалното развитие и благоустройството обяви процедура „Подкрепа за [...]

By |2023-03-12T21:02:43+00:00January 30th, 2023|Новини|0 Comments

12 декември 2022: Обявена за обществено обсъждане е процедура за изграждане на нови ВЕИ до 1 MW в комбинация с батерии

Министерство на иновациите и растежа обяви за обществено обсъждане процедура [...]

By |2023-01-03T12:25:22+00:00December 12th, 2022|Новини|0 Comments

17 октомври 2022: Грантова схема за ИКТ и киберсигурност в МСП

Министерство на иновациите и растежа обяви и втората процедура за [...]

By |2023-01-03T12:25:51+00:00October 17th, 2022|Новини|0 Comments

22 юли 2022: Обявена е процедура “Технологична модернизация” по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост

Министерство на иновациите и растежа обяви първата процедура чрез [...]

By |2023-01-03T12:16:15+00:00July 22nd, 2022|Новини|0 Comments

15 Март 2022 – УО на ОПИК обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 [...]

By |2022-06-08T09:16:51+00:00March 16th, 2022|Новини|0 Comments

18 Окт 2021 – Актуална процедура подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Отворена за кандидатстване е Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на [...]

By |2022-06-08T09:17:17+00:00December 2nd, 2021|Новини|0 Comments

6 Окт 2020 – ПРЕДСТОЯЩА ПРОЦЕДУРА: АДАПТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА МСП В КОНТЕКСТА НА COVID-19

Индикативен период на прием проекти: октомври – декември 2020 [...]

By |2022-06-08T09:17:40+00:00December 2nd, 2021|Новини|0 Comments