Министерство на иновациите и растежа обяви и втората процедура за подбор на предложения за изпълнение на инвестиции по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост – BG-RRP-3.005 „Решения в областта на ИКТ и киберсигурността в МСП”.

Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на ИКТ и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на МСП.

Общият размер на средствата по процедура е 30 600 000 лева, като минималният размер на субсидията за предприятие е 3 000 лева, а максималният – 20 000 лева.

В рамките на процедурата са допустими за финансиране ИКТ услуги/решения за дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове и мобилни приложения, ИКТ услуги/решения за оптимизиране на управленските, производствените и логистичните процеси (ERP и CRM системи, както и модули/системи за управление на производството, складовото пространство, продажбите на дребно и др.), както и ИКТ услуги/решения за осигуряване на киберсигурност в предприятията (системи за защита на информацията в локална мрежа, системи за архивиране на информация, системи за управление на съхранението и споделянето на информация).

Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения 19 декември 2022 г.

Ако планирате да кандидатствате по процедурата и бихте искали да подготвим за Вас предварителна оценка на проектната Ви идея, моля свържете се с нас на office@epconsulting.bg.