Министерство на иновациите и растежа публикува списък на предложените за финансиране предложения за изпълнение на инвестиции и списък с резервните предложения за изпълнение на инвестиции по процедура BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”.

От включените в оценка 7475 броя предложения за изпълнение на инвестиции по процедурата, предложени за финансиране са общо 1599 броя на кандидати.

Списъците можете да видите на страницата на Министерство на иновациите и растежа, раздел “Информация и процедури по НПВУ”.